Рада передала земельные участки ОСББ

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єднань співвласників багатоквартирного будинку»

Законодавчим актом внесені зміни до Земельного, Цивільного кодексів та
Закону «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», спрямовані на вдосконалення порядку створення та діяльності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Законом викладено статтю 42 Земельного кодексу в такій редакції:

«1.Земельні ділянки державної або комунальної власності, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, належні до них будівлі, споруди, а також прибудинкові території, надаються в користування юридичним
особам
, які здійснюють управління цими будинками.

2. У разі утворення в багатоквартирному жилому будинку об’єднання співвласників багатоквартирного жилого будинку земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний жилий будинок, належні до нього будівлі, споруди а також прибудинкова територія за клопотанням вищого органу управління об’єднання передаються безоплатно у власність або постійне користування цьому
об’єднанню.

3. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, належні до них будівлі, споруди, а також прибудинкові території визначається рішенням вищого органу об´єднання співвласників багатоквартирних жилих будинків.

4. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди  та прибудинкові території, визначаються на підставі відповідної документації із землеустрою».

Законом визначено, що «спільне майно у багатоквартирному будинку (далі — спільне майно) — неподільна частина багатоквартирного будинку, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів, технічного обладнання такого будинку та загальне майно всередині та за межами
багатоквартирного будинку
«.

Документом також визначено, що «прибудинкова територія — територія навколо багатоквартирного будинку або комплексу багатоквартирних будинків, яка визначається на підставі містобудівної документації і
призначена для обслуговування багатоквартирного будинку, і належних до нього будівель та споруд«.

Законом встановлено, що «обов’язкові внески та платежі співвласників — кошти на утримання і ремонт спільного майна, перелік та розміри яких, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту об’єднання рішенням загальних зборів».

Згідно із законом «співвласники багатоквартирного будинку (далі — співвласники) — власники жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, які є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку».

Законом також встановлено, що «об’єднання може бути створене лише власниками жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків».

Документом передбачено, що «установчі збори об’єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках скликаються після отримання правовстановлюючих документів більшістю власників жилих та нежилих приміщень».

Згідно із законом, «якщо протягом двох тижнів після оприлюднення рішення загальних зборів до правління об’єднання не надійшло звернень співвласників про незгоду з прийнятим рішенням таке рішення вважається прийнятим за згодою всіх співвласників. Спори щодо здійснення права власності на спільне майно
вирішуються в судовому порядку».

Законом статтю 11 Закону «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» викладено у такій редакції:

«Стаття 11. Передача спільного майна багатоквартирного будинку в управління об´єднанню

У тримісячний термін з дня державної реєстрації об’єднання спільне майно багатоквартирного будинку передається в його управління, а попередній балансоутримувач зобов’язаний передати таке майно з власного балансу за
відповідним актом.Передача спільного майна багатоквартирного будинку в управління об´єднанню відбувається у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Спори щодо прийняття та передачі спільного майна багатоквартирного будинку в управління об’єднанням вирішуються у судовому порядку».Законом також встановлено, «форма управління спільним майном багатоквартирного будинку може бути змінена в будь-який час у встановленому законом порядку».

Відповідний законопроект зареєстровано за №8474.

(Comments are closed)